SIKÇA SORULAN SORULAR

Sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler ile ilgili sorularınıza en hızlı şekilde cevap verebilmek için hazırlamış olduğumuz soru ve yanıtlarımızı bu sayfada bulabilirsiniz.

Soru veya talebinizle ilgili anahtar kelimelerle arama yaparak zaman kazanabilirsiniz.

ARA

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına çok önem veriyoruz. Verdiğiniz bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden bilgilerin işlenmesi, sonradan kullanılması işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

KVKK uyarınca, kişisel bilgileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Yalnızca elektrik enerjisi tedariki için Enerjisa ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

2. Veri Saklama ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

3. Veri Paylaşımı
Açık izniniz bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin Hacı Ömer Sabancı Holding şirketleri, Enerjisa grup şirketleri ve faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gerekmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
KVKK hükümleri uyarınca 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Enerjisa’ya/Veri Sorumlularına başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
-Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
-Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
-Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
-Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
-Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
-Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

5. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
Sayacınız okuyucunun ulaşamadığı bir yerde olabilir. Öncelikle sayacınızı okunabilecek bir yere aldırmalısınız.

Sayacınız arızalı olabilir. Sayacın değiştirilip incelenmesi için bölgenizdeki ilgili dağıtım şirketindeki sayaç servisine başvurabilirsiniz.

Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvurarak veya 4444372 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak; sayacınızdaki son tüketim değerlerini bildirmek suretiyle faturanızı oluşturabilirsiniz.
Online Hizmetler Merkezimize üye olarak faturanızı kaybetseniz bile ödemenizi yapabilirsiniz. Üyeliğiniz henüz yoksa, sözleşme hesap numaranız ile Ödeme Kanallarımızdan ve anlaşmalı tüm kurumlardan ödeme yapabilirsiniz.

Sözleşme hesap numaranızı bilmiyorsanız 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak öğrenebilirsiniz.
Kayıp - kaçak bedelleri Elektrik Piyasası mevzuatı ve EPDK Kurul kararı gereğince alınmakta olup, perakende satış şirketleri bu bedelleri ilgili dağıtım şirketlerine aktarmaktadırlar. Ödenen bedelin iadesi ile ilgili EPDK tarafından resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.
Fatura tutarınız belirli bir limitin altında kalırsa, o döneme ait faturanız kesilmez ve limit altında kalan tutar bir sonraki fatura döneminize devreder. Limit altı fatura tutarı güncel olarak 15 TL'dir. Eğer bir fatura döneminde fatura tutarınız 15 TL'nin altında kalırsa, o dönem için fatura kesilmez. 15 TL'nin altında kalan tutar bir sonraki fatura döneminize eklenir. Böylelikle sonraki fatura kesiminizde her iki fatura dönemi için faturalandırılmış olursunuz.
Limit altı fatura tutarı 15 TL olup eğer fatura tutarınız bu değerin altında kalırsa, o dönem için faturanız kesilmez. 15 TL'nin altında kalan tutar bir sonraki fatura döneminize eklenir. Sayacınızın arızalı olduğunu ve kontrol edilmesini istiyorsanız, 444 4 372 çağrı merkezimizi arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.
Evet, mükerrer olarak ödeme gerçekleşir.

Talep etmeniz halinde mükerrer ödenen tutar tarafınıza iade edilir. İade talep edilmemesi halinde, takip eden fatura/faturalardan düşülür.
EPTY maddelerine istinaden ceza işlemi yapılmakta ve faturaya yansıtılmaktadır.

Kaçak kullanım tespit edilmişse, cezalı tarife üzerinden faturalama yapılmaktadır. Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan kaçak tüketimi, dahil olduğu abone grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihte uygulanmakta olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak kaçak tahakkuk bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir. (Güç ve reaktif enerji bedeli alınmaz)

Yapılan kaçak tahakkuku ve (B)-(1)-(a) maddesi son paragrafı çerçevesinde, kaçak tüketime ek olarak yapılan hesaplamalar dönemi içinde kalan, varsa daha önce yapılmış tahakkuk miktarları tenzil edilir.

Müşterilerin tekrarlanan kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.

Müşteri olmayanların kaçak elektrik enerjisi kullanımlarındaki hesaplamalar, hangi abone grubu kapsamında değerlendirilebilecek ise o gruba ait tarife üzerinden yapılır.
Önceki ve yeni kullanıcıya ait bilgileri gösterir belgeler ile size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize yer alan Alacak Yönetimi Birimi’ne başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru esnasında yanınızda;

Mesken için;
- Kira kontratı veya Tapu
- Bina yönetiminden kullanıcıların bulunduğu tarihi belirten kaşeli, imzalı yazı
- Kimlik fotokopisi
- Varsa, önceki kullanıcının kimlik bilgileri

Ticarethane için;
- Mesken için gerekli belgelere ek olarak vergi levhası

belgelerinin bulundurulması gerekmektedir.
Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize giderek sistemde tanımlı talimatın iptali talebinde bulunabilirsiniz.

Gerekli incelemeden sonra, sistem üzerinden talimatın iptali işlemi gerçekleştirilecektir.
Geçmişe dönük tüketim tahakkuk ettirilen dönemde kullanımınız olmadıysa, ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri kurumundan, metreküp cinsinden aynı dönemleri kapsayan tüketim ekstresi ile size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize itiraz dilekçesi verebilirsiniz.
Sözleşmenizi sonlandırdıktan sonra borcunuzun olmaması durumunda TUİK tarafından yayınlanan aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan güvence bedeli tarafınıza iade edilmektedir.
Enerjisa Online Hizmetler Merkezi, anlaşmalı banka şubeleri, otomatik banka ödeme talimatları ve PTT şubeleri kanalı ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Online Hizmetler Merkezi, anlaşmalı banka ve PTT ile yapacağınız ödemeler sisteme anında yansımaktadır.

Ödeme Kanallarımızla ilgili bilgi için tıklayınız.
Mevsimsel değişimlere göre kullanımınız farklılık gösteriyor veya fatura dönemi birden fazla okuma dönemini kapsıyor olabilir. Ayrıca, sayacınız arıza sebebiyle tükettiğinizden fazla veya eksik kaydediyor da olabilir. Bu durumda sayacınızın incelenmesi için size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvurarak sayaç değişimi için dilekçeli müracaatta bulunabilirsiniz.
Otomatik ödeme talimatı kabul eden herhangi bir bankaya sözleşme hesap numaranızı bildirerek başvurabilirsiniz. Talimatınız, bir iş günü sonra aktifleşir. Ancak bankaların sistemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Talimat verdikten sonra ödenecek ilk faturanızı kontrol etmeniz uygun olacaktır.
Yasal süre 2 gündür. İmar alanı dışında ise 3 gün içerisinde açılmaktadır.
OHM üzerinden kredi kartınız ile, kendi üyeliğinize ait faturalarınızın ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı ile yapacağınız ödemelerde ek hizmet bedeli alınmamaktadır.

NOT: 1 ay içerisinde yapacağınız tüm ödemelerin toplam tutarı 500TL'yi geçmemelidir. Toplamı 500TL'yi aşan diğer ödemelerinizi anlaşmalı bankalar veya PTT aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Elektrik tüketiminiz vergiler dahil 12,71 TL'nin altında kalmış ise fatura oluşmaz. Ancak bu sayaç arıza, okuma arıza veya gerçekleşebilecek herhangi bir arıza kaynaklı da olabilir. 444 4 372 Müşteri hizmetleri merkezimizi arayarak faturanız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Otomatik ödeme talimatlarında veya banka üzerinden elektrik faturanızı ödemek istediğinizde Sözleşme Hesap Numaranızı belirtmeniz yeterlidir.

Sözleşme Hesap Numaranızı elektrik faturanız üzerinden görebilir, bilmiyorsanız 444 4 372 no'lu Çağrı Merkezimizden destek alabilirsiniz.
1. Enerji Fonu: Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji tüketim tutarı üzerinden 1% oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir.

2. TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif ve kayıp kaçak bedellerinin toplamı üzerinden 2% oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir.

3. Elektrik Tüketim Vergisi: Müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif ve kayıp kaçak bedellerinin toplamı üzerinden hesaplanan ve tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

4. KDV: Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif para ilaveleri üzerinden hesaplanan vergi bedelidir.
1. Tek Zaman Tüketim Bedeli: Toplam tüketim miktarı üzerinden (T0); tek bir birim fiyat kullanılarak hesaplama yapılarak belirlenen bedeldir.

2. Gündüz Tüketim Bedeli: Elektrik kullanımında 06.00-17.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.

3. Puant Tüketim Bedeli: Elektrik kullanımında 17.00-22.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.

4. Gece Tüketim Bedeli: Elektrik kullanımında 22.00-06.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.

5. Ek Aktif kWh Tüketim Bedeli: Herhangi bir sebep ile müşteriye sonradan tahakkuk ettirilen tüketimin bedelidir.

6. Trafo Boşta Kaybı Bedeli: Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden trafo etiket değeri doğrultusunda; EPDK kayıp katsayıları hesaplama metodolojisi kullanılarak hesaplanan bedeldir.

7. (+/-) TL Tutar: Herhangi bir sebep ile müşteriye sonradan tahakkuk ettirilen bedeldir.
1. Perakende Satış Hizmeti Bedeli: Görevli tedarik şirketleri tarafından elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat hizmetleri ile tüketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verilen hizmetlerin bedelidir.

2. Gecikme Zammı Bedeli: Faturanın son ödeme tarihinden sonraki bir tarihte ödenmesi sonucu müşteriden alınan faiz bedelidir.

3. Dağıtım Bağlantı Bedeli: Talep edilen abonelik ilk enerji bağlantısına ilişkin ve bağlantı talebinin dağıtım sistemine uygun olması durumunda; yapılan bağlantıya tesis edilmesi gereken bağlantı varlıkları, bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir ve müşteriden 1 defaya mahsus olmak üzere alınır.

4. Per. Abon. K/B Bedeli: Müşterinin borç haricinde enerjisini kestirmek istemesi durumunda tahakkuk ettirilen bedeldir.
1. Muhtelif Mahsup: Müşterinin TL olarak iade alacağının oluşan faturasından düşülen bedelidir.

2. Önceki Dönem Yuvarlama Farkı: Önceki dönemde kuruş hanesini +/- yuvarlanması sonucu oluşan tutarın bir sonraki faturada göründüğü alandır.

3. Yuvarlama Farkı: Faturadaki kuruş hanesinin 5’in üstünde olması halinde yukarı; 5’in altında olması halinde aşağıdaki tutara eşitlenmesidir.

4. Damga Vergisi: Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir ve resmi kurumlardan alınmamaktadır. Resmi kurumlarda damga vergisi alanında alınmayan vergi oranı eksi bedel olarak belirtilmektedir.
1. İletim Bedeli: Yüksek gerilim şebekesinin işletilmesine yönelik ihtiyaç duyulan işçilik, bakım, onarım, malzeme gibi işletme maliyetleri ile üretilen elektriğin iletilebilmesi için tesis edilmiş olan indirici merkezler, hatlar ve tamamlayıcı tesislerin inşası için yapılan yatırımların amortisman/itfa ve finansman maliyetleridir.

2. Dağıtım Bedeli: Orta ve alçak gerilim şebekesinin işletilmesine yönelik ihtiyaç duyulan işçilik, bakım, onarım, malzeme gibi işletme maliyetleri ile üretilen elektriğin dağıtılabilmesi için tesis edilmiş olan indirici merkezler, hatlar ve tamamlayıcı tesislerin inşası için yapılan yatırımların amortisman/itfa ve finansman maliyetleridir.

3. Kayıp/Kaçak Bedeli: Elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp kaçak hedefi oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bedeldir.

4. PSH Sayaç Okuma Bedeli: Tüketilen elektrik enerjisinin belirlenmesi için elektrik sayacı üzerinde yapılan endeks tespitine yönelik hizmet bedelidir.

5. Güç Bedeli: Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinden aylık olarak alınan sabit bedeldir.

6. Ek Güç Bedeli: Müşterinin anlaşma yaptığı gücün değişmesi nedeniyle +/- tahakkuk ettirilen tüketim veya TL cinsinden bedeldir.

7. Güç Aşımı Bedeli: Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi durumunda; sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan bedeldir.

8. Ek Güç Aşımı Bedeli: Müşterinin sözleşme gücünün aşıldığının veya aşılmadığının sonradan tespit edilmesi halinde tahakkuk ettirilen bedeldir.

9. Reaktif Bedeli: Abonenin kWh cinsinden aktif tüketim miktarının EPDK’nın belirlediği aktif/reaktif oranlarının aşılması halinde tahakkuk ettirilen bedeldir.

10. Ek Reaktif Bedeli: Müşterinin tabi olduğu reaktif oranları doğrultusunda reaktif tüketimin sonradan tespit edilmesi halinde müşteriye +/- tahakkuk ettirilen bedeldir.

11. Borçtan K/B Bedeli: Müşterinin borcundan dolayı enerji kesim açma işlemleri için ve abonelik devir işlemlerinde elektriğin bağlantısı ve kullanıma açılması için alınan bedeldir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince belediye sınırları içinde yer alan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde MESKEN olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan TİCARETHANE, BÜRO ve benzeri amaçlarla kullanılan BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya devlet tarafından sağlanan kredi ile yapılan meskenler için zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir.

Yine aynı kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda, zorunlu deprem sigortasının elektrik abonelik işlemleri sırasında ilgili kuruluşça kontrol edilmesi gerekliliği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 18.08.2012 tarihinde itibaren yapılacak mesken aboneliği işlemlerinde zorunlu deprem sigortası poliçesinin ya da poliçe numarası ile poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarasının ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlgili kanun gereği, müşterilik kaydı işlemleri bu belge ya da bilgiler olmadan yapılamamaktadır.
Evdeki hastanın durumu hayati önem teşkil eden cihazların kullanımını gerektiriyor ise; ilgili hastane raporu, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan belge ve evinizde/sağlık merkezinizde bulunan cihazın bilgisi ve müşteri numarası ile birlikte size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize yazılı başvuru yapabilirsiniz.
Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize gerekli belgeler ile başvuruda bulunabilirsiniz. Alternatif olarak enerjisa.com.tr üzerinden "kolay taşınmanın püf noktaları"nı okuyup bilgi edinebilirsiniz. Dosyaları incelemek için tıklayın.
EPDK Kurul Kararı gereği; zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.
İmar alanı içerisinde 3 gün, imar alanı dışında ise 5 gün içerisinde elektrik açılmaktadır.
Sözleşmenin sona erdirilmek istendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde işlemler tamamlanarak ilgili dağıtım şirketine elektriğin kesilmesi için bildirim yapılacaktır
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esasları 10. maddesinin 3. fıkrasına göre bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa tarife sınıf değişikliği (tek terim - çift terim geçiş); 11.maddesinin 5. fıkrasına göre ise bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapabilirsiniz.
Tek Zamanlı Tarife: Elektrik tüketiminizin günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tarifedir.

Çok Zamanlı Tarife: Elektrik tüketiminizin, günün 06:00-17:00 - 17:00-22:00 - 22:00-06:00 zaman aralıklarında, 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tarifedir.

Kullanım alışkanlıklarınıza göre, enerji tüketiminizi birim fiyatların daha ucuz olduğu gündüz ve gece zaman aralıklarına kaydırabiliyorsanız, tek zamanlı tarifeye göre daha avantajlı bir tarifedir.
Online Hizmetler Merkezimizdeki Raporlarım menüsünden, geçmiş 12 aya ait tüm tüketim ve sayaç okuma bilgileriniz ile ilgili raporlara ulaşabilirsiniz.

Online üyeliğiniz yoksa; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (EPTHY) md. 19/f.4’e göre ise bu yükümlülük dağıtım şirketine verilmiştir. Bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurmanız gerekmektedir.
Online Hizmetler Merkezimizden, Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize gitmenize gerek kalmadan bir çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra kredi kartı ile hızlı fatura ödeme, tarife değişikliği, tüketim görüntüleme, fatura ve borç sorgulama, bilgi güncelleme, genel bilgilendirme ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Üyelik için bilgilerinizi güncellemeniz gerektiğinde 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimizden destek alabilir veya İtiraz ve Şikayet Başvurusu formundan tarafımıza güncel cep telefon numaranızı ve müşteri numaranızı göndererek üyelik talebinde bulunabilirsiniz.
Tüm sözleşme başvuruları için güvence bedeli, açma-kesme bedeli, perakende satış sözleşmesi bedeli ve damga vergisi alınmaktadır.
Yeni bağlantı sözleşme başvurularında bu bedellere ek olarak dağıtım bağlantı bedeli de alınmaktadır.
Mesken abone grubu dışında kalan müşteriler, güvence bedeli olarak nakit yerine bankalardan alacakları süresiz kati (kesin) teminat mektubu verebilmektedir.
Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimizde sözleşme sonlandırma başvurusunda bulunabilirsiniz.
Müşteri numarası ile birlikte, sözleşme sahibinin kimlik belgesi ile bizzat ya da varsa vekilinin vekâleti ve kimlik belgesi ile başvuruda bulunabilirsiniz.
Online Hizmetler Merkezimize üyelik girişi yaptıktan sonra, sol menüde yer alan Hesabım adımından veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvuruda bulunarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvuruda bulunarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
1. OHM Yeni Üyelik adımlarını takip ederek, bilgileriniz güncel ise bireysel üyeliğinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

2. Çağrı Merkezimiz üzerinden bireysel ve kurumsl üyeliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

3. Satış temsilcileriniz ile direk irtibata geçerek kurumsal (ETS) üyeliğinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

4. Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurarak üyeliğinizi aktifleştirebilirsiniz.

NOT: Üyeliğinizi gerçekleştirebilmeniz için sistemimizde bulunan TCKN ve cep telefon numaranızın güncel olması ve tesisatın başvuran kişi adına olması gerekmektedir.
Online Hizmetler Merkezimizde yer alan İstek ve Önerilerim menülerinden, ALO 186 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Çağrı merkezini arayarak veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvuruda bulunarak sayaç arızanızı bildirebilirsiniz.
Online Hizmetler Merkezimizde yer alan istek ve Önerilerim menülerinden başvuruda bulunarak, ALO 186 veya bulunduğunuz bölgedeki Dağıtım şirketine arıza/kesinti ihbarınızı iletebilirsiniz.
Elektrik fatura borcunuzun tamamını Ödeme Kanalları sayfamızdan herhangi biri ile ödemeniz halinde elektriğiniz açılacaktır.
Online Hizmetler Merkezimizde yer alan İstek ve Önerilerim menülerinden veya ALO 186 numaralı Çağrı Merkezini arayarak geçmiş ve gelecek programlı çalışmaları takip edebilirsiniz.
Online Hizmetler Merkezimizde yer alan İtiraz ve Şikayet Başvurusu formu üzerinden, 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvuruda bulunarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Online Hizmetler Merkezimizde yer alan İtiraz ve Şikayet Başvurusu formu üzerinden, 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvuruda bulunarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimizin bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayın.
Elektrik enerjisi gündelik yaşamın devamı açısından herkes için büyük bir öneme sahiptir. Tedarikçinin güçlü bir finansal yapıya, ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek organizasyona ve otomasyon altyapısına, tükettiğiniz elektriği üretebilecek veya tedarik edebilecek varlık ve kaynaklara sahip olması büyük bir önem arz etmektedir.

Ayrıca konusunda uzman olması, tarafınıza sağlayacağı hizmetin uzun dönemli sürekliliği, tarafınıza sunulan finansal ve sözleşme şartlarına uyum göstermesi ve kendisine her zaman ulaşılabilir olmak memnuniyetiniz açısından vazgeçilmezdir.

Tüm bu şartları birleştirdiğimizde tedarikçinizin bilinen ve güçlü bir marka olması tedarikçi seçiminin en önemli unsurudur. Yukarıda belirtilen tüm unsurlar dikkate alındığında Enerjisa, elektrik enerjisi konusundaki uzmanlığı ve güvenilirliği ile tüm serbest tüketiciler için en doğru tedarikçi konumundadır.
EPDK düzenlemesine göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, geçmiş 12 aylık elektrik tüketimi 3600 kWh ve üzerinde olan tüm müşteriler Serbest Tüketici olma hakkını kazanmaktadır.

Aylık fatura tutarınız KDV dahil ortalama 125 TL ve üzerindeyse siz de Serbest Tüketici olma hakkınızı sahip olarak, serbest tarifeler üzerinden elektrik kullanabilirsiniz.

Yıllık toplam elektrik tüketiminizin bu limitin üstüne çıkacağını taahhüt ederseniz de serbest tüketici olma hakkına sahip olursunuz.
Standart Tarife: Fiyatın dönemsel olarak belirlendiği geleneksel tarifemiz

Sabit Tarife: Bir yıl boyunca, fiyat artış riskinden korunmanızı sağlayan tarifemiz

Çevreci Tarife:Enerji ihtiyacını, hidrolik ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak isteyen, doğa dostu müşterilerimize özel tarifemiz

Tarifelerimizle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize uğrayabilirsiniz.
Serbest tüketici sözleşme süresi 1 yıldan az olmamaktadır.

Detaylı bilgi için 4444372 Çağrı Merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Geçmiş 12 aydaki tüketimi 3600 kWh ve üzeri olan müşteriler tarife gözetmeksizin serbest tüketicilik hakkından faydalanabilmektedir.

Detaylı bilgi için 444 4 372 Çağrı Merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Serbest Tüketicilik hakkında bilgi almak ve avantajlı tarifelerimizden yararlanmak için 444 4 372 Satış Destek Hattımızı arayabilirsiniz.

Sayfanın en altında bulunan "İtiraz ve Şikayet Başvurusu" formumuzdan irtibat bilgilerinizi göndermeniz halinde satış yetkililerimiz de sizinle irtibata geçebilirler.
Geçmiş 12 aylık tüketiminiz 3600 kWH veya aylık ortalama fatura tutarınız 125TL ve üzerinde ise, bizi 444 4 372 numaralı Satış Destek Hattımızdan arayabilir, veya İtiraz ve Şikayet Başvurusu formu üzerinden iletişim bilgilerinizi göndererek satış temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.
Fatura tutarının kuruş hanesinin 0,5’in üstünde olması halinde yukarı, 0,5’in altında olması halinde aşağıya yuvarlanarak tutara eşitlenmesidir.

Yuvarlanan fark bir sonraki faturanıza (–) veya (+) değer olarak yansıtılmaktadır.
Serbest tüketici olarak elektrik satın alan müşterilerimiz herhangi bir düzenleyici işleme tabi olmayan avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmaktadır.

Henüz serbest tüketici limitini aşmamış müşterilerimizin tüketimleri ise EPDK tarafından yayımlanan perakende satış tarifesi üzerinden hesaplanmaktadır.

Elektrik birim fiyatları ile ilgili EPDK Elektrik Piyasası tarifelerini incelemek için tıklayın.
Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir.

Üç zamanlı ölçüm aralıkları:
06:00 – 17:00 Gündüz
17:00 – 22:00 Puant
22:00 – 06:00 Gece

- Tüketimlerinizi, düşük tarife olan geceye kaydırdığınız zaman, ucuz tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır. Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır.

- Elektronik sayaçlar hafızalarında 1 senelik tüketim bilgilerini tutabilmektedir. Herhangi bir problem durumunda elinizde bir veri olacaktır. Fakat, mekanik sayaçta böyle bir özellik bulunmamaktadır.

- Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla olduğu için, kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır.

- Elektronik sayaçların garantileri 3-5 sene arası değişmektedir.

- Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak sağlamaktadır.
Akıllı / elektronik sayaç kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Akıllı sayaçların diğer sayaçlara göre iki farkı bulunmaktadır.

Birincisi; saatin ekranı, isminden de anlaşılabileceği gibi elektroniktir.
İkincisi ise; bu sayaçlar,günün farklı saatlerinde ne kadar elektrik enerjisi kullanıldığının kaydını tutmaktadır.

T1: (06:00 - 17:00) arası gündüz, normal tarife; mekanik sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyat uygulanır.
T2: (17:00 - 22:00) arası puant pahalı tarife; mekanik sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyatın 1.5 katı uygulanır.
T3: (22:00 - 06:00) arası gece ucuz tarife; mekanik sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyatın yarısı uygulanır.

Kullanım alışkanlıklarına göre, tarifenizi seçerek tek zamanlı veya çok zamanlı faturalama seçeneklerinden faydalanıp tasarruf yapabilirsiniz. Eğer kullandığınız akıllı bir sayaç ise, faturanızda sabah, akşam ve gece saatleri olmak üzere tüketiminiz üç aşamaya ayrılmış olarak kaydedilir. Gündüz normal tarife, puant (akşam) pahalı tarife (%50), gece ise ucuz tarife (%50) olarak belirlenmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle fazla enerji harcayan elektrikli cihazların saat 22:00’dan sonra kullanılması gerektiğidir. Eğer buna dikkat edilmezse akıllı sayaçlar diğer sayaçlara göre daha fazla fatura ödemenize sebep olabilir.

Eğer elektronik sayacınız varsa ve çok zamanlı tarifeye geçmek istiyorsanız, Online Hizmetler Merkezimizden Sözleşme İşlemlerim/Tarife Değişikliği menüsünden veya Enerjisa Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Herhangi bir talepte bulunmadığınızda, normal tarife uygulanmaktadır.
Güvence bedeli, EPDK Kurul onayı ile yürürlüğe giren birim fiyat ve tesisatın bağlantı gücünün çarpımı sonucunda hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.
KK Bedeli: EPDK’nın almış olduğu Kurul Kararı’na istinaden önceki yıllarda perakende satış tarifesi içinde yer alan kayıp-kaçak  enerji bedeli, herhangi bir değişiklik olmaksızın elektrik tüketim faturalarında ayrı bir kalem olarak yerini almıştır. Tarife usul ve esaslarına göre tedarikçisini seçme hakkına haiz olan ve olmayan tüm tüketicilere kayıp-kaçak enerji bedeli yansıtılmaktadır.

Dağıtım Bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelere kwh bazında uygulanan birim bedeldir. Dağıtım lisansı sahibi şirketler için gelir tavanı şeklinde belirlenen fiyat, dağıtım sistemini kullanan tüm tüketiciler için birim bedele dönüştürülmek suretiyle tüketimle çarpılmakta ve faturaya yansıtılmaktadır.

İletim Bedeli: Bu bedel, iletim sistemi kullanımı nedeniyle dağıtım bölgesindeki tüm tüketicilere yansıtılmak üzere dağıtım şirketlerine fatura edilmektedir. İletim sistemi kullanım bedelinin tahsilinde, dağıtım şirketi aracılık etmekte ve kullanıcılarından tahsil ettiği bedeli TEİAŞ’a aktarmaktadır.

Perakende Satış Hizmeti: Perakende Satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından, bölgesinde bulunan serbest ve serbest olmayan tüketicilerin sayaçlarının okunması, tüketimlerinin faturalanması ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin tüketim faturalarında yer alan PSH bölümünde gösterilerek tüketiciden tahsil edilmektedir.

Enerji Fonu: 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun Ek 2 maddesinde: “ Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. (Ek cümleler: 09.07.2008-5784/13 md.) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. “Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz.”  hükmü  uyarınca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Şirketimize muhatap 11.01.2005 tarih ve 553 sayılı yazısında 3291 sayılı kanunun Ek 2 maddesi ile kendilerine verilen yetkiye istinaden fon katkı paylarının gönderilmesi istenilmiştir. Bu bedel faturalarda gösterilerek,  tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirilmektedir.

TRT Payı: 04.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 5784 sayılı Kanunu’nun 11. Maddesi ile değişik 4. Maddesinin (c) bendinde: “04.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 4. Maddesinin (c) bendinde: “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.” hükmü uyarınca TRT Payı elektrik faturalarında ayrıca gösterilerek nihai tüketiciden tahsil edilmekte ve TRT Kurumu’na aktarılmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV): 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesinin (g) bendinde, elektrik dağıtım veya kull
Güç Bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, Çift Terimli Tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kw birim bedelidir. Güç Aşım Bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, Çift Terimli Tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.